BỐ TRÍ CẦU THANG NHƯ THẾ NÀO CHO HỢP PHONG THUỶ?

Tháng Chín 16, 2013

BỐ TRÍ CẦU THANG NHƯ THẾ NÀO CHO HỢP PHONG THUỶ?

CẦU THANG: KHÍ KHẨU TRAO ĐỔI KHÍ TẦNG TRÊN VỚI TẦNG DƯỚI

Cầu thang là đường thông giao giữa các tầng. Cầu thang có loại thẳng, loại xoắn ốc, loại hình cong, thang máy lên xuống, đều ảnh hưởng đến ngôi nhà.

Cửa cầu thang ở tầng dưới là “khí khẩu” của tầng trên. Theo Huyền không học, cầu thang ảnh hưởng quan trọng nhất đối với người sống ở tầng trên. Nếu cầu thang là chuyển động bằng điện có mức độ ảnh hưởng càng lớn, vì nhiều sự vật trong nhà đều tĩnh, chỉ có cầu thang vận động, như thang máy, cầu thang máy lên xuống trong tòa nhà văn phòng, tòa nhà thương mại có mức độ ảnh hưởng còn lớn hơn cả thang bộ thông thường.

Đọc tiếp »


%d bloggers like this: