PHÒNG KHÁCH BỐ TRÍ NHƯ THẾ NÀO CHO HỢP PHONG THUỶ?

Tháng Tám 20, 2013
PHÒNG KHÁCH BỐ TRÍ NHƯ THẾ NÀO CHO HỢP PHONG THUỶ?

PHÒNG KHÁCH BỐ TRÍ NHƯ THẾ NÀO CHO HỢP PHONG THUỶ?

Phòng khách là căn phòng rộng nhất trong ngôi nhà, là nơi mọi người trong gia  đình vui chơi, nói chuyện, sinh hoạt, cũng là nơi dùng để tiếp khách. Cho nên phòng khách chính là phòng nhiều công năng ỏ trong nhà, phong thy của nó có tác dụng phát huy tối đa sức mạnh đối vói vận thế của toàn bộ ngôi nhà. Đọc tiếp »


%d bloggers like this: