MÀU SẮC ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG PHONG THỦY VÀ KIẾN TRÚC NHƯ THẾ NÀO?

Tháng Hai 21, 2013

18-01-08.jpg

Triết lý đạo của phương Đông dạy rằng: vạn vật sinh ra từ sự giao biến của âm dương. Âm là khối đen hấp thụ tất cả màu sắc và dương là khối trắng phản chiếu chúng. Âm dương sinh ra ngũ hành và các biểu tượng màu sắc của chúng, từ đó sinh ra toàn bộ dải phổ màu.

Màu sắc là sự rung cảm và mỗi chúng ta phản ứng với màu sắc với nhiều cung bậc khác nhau cả do ý thức lẫn vô thức. Tùy theo môi trường sống mà màu sắc ảnh hưởng đến cung cách thoải mái của chúng ta và có thể tác động lên tâm trạng của chúng ta. Màu sắc chúng ta sử dụng cũng ảnh hưởng đến cách đánh giá của người khác đối với chúng ta. Đọc tiếp »


%d bloggers like this: