THIẾT KẾ THIÊN TỈNH NHƯ THẾ NÀO CHO HỢP PHONG THUỶ?

Tháng Chín 20, 2013
THIẾT KẾ THIÊN TỈNH NHƯ THẾ NÀO CHO HỢP PHONG THUỶ

THIẾT KẾ THIÊN TỈNH NHƯ THẾ NÀO CHO HỢP PHONG THUỶ

Thiên tỉnh là minh đưỜng, có tác dụng thông khí Trong n cổ đại, thn tỉnh rất hay gặp. Trong xã Hội hiện đại, thiên tỉnh vẫn còn xuất hiện trong nhà nông thôn nhưng ít được sử dụng đối với loại hình kiến trúc thành thị.

Thiên tỉnh là minh đưòng, có tác dụng thông khí. Thiên tỉnh nếu cách xa bên ngoài nhà hơn 1 trượng 8 thước thì khí không thể vào nhà. Thiên tỉnh thường xuất hiện trong các nhà ở theo lối kiến trúc cổ, ít được sử dụng trong nhà ở thành thị, nếu muốn có thiên tỉnh đòi hỏi phải là nhà riêng có diện tích rộng. Trong các khu đô thị, khoảng trống giữa các tòa nhà nếu diện tích không rộng, có thể gọi đó là thiên tỉnh.

Đọc tiếp »


%d bloggers like this: